Veiligheidsadviesonline is gespecialiseerd in advies op het gebied van ADR, PGS, BRZO en andere specialistische zaken zoals bijvoorbeeld:

  • Wettelijke taken veiligheidsadviseur
  • Advisering etikettering
  • Advisering ADR
  • Jaarverslag Veiligheidsadviseur

Veiligheidsadviesonline biedt u:

Adviseert
Laatste Nieuws

Op 1 oktober jl. is de “Beleidsregel veiligheidsadviseur” gepubliceerd met daarin hoge boetebedragen indien bedrijven niet voldoen aan deze wettelijke verplichting. De hoogste boete bedraagt € 5000,- als een bedrijf geen veiligheidsadviseur heeft. Terwijl dit wel verplicht is.

Daarom is het goed om deze wettelijke verplichting nog eens op een rijtje te zetten. In dit artikel ga ik (alleen) in op de veiligheidsadviseur ADR (vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

Lees verder...

Een etiket (of verpakking) is een belangrijk communicatie-instrument om iets over de gevaren en veiligheidsmaatregelen van een chemische stof of mengsel te vermelden. De inhoud en vorm van een etiket wordt dan ook voor een belangrijk deel door wet- en regelgeving bepaald: de CLP-verordening. Op 20 januari 2009 is in alle Europese lidstaten de CLP-verordening in werking getreden. ‘Binnenkort’, op 1 juni 2015, staat er een nieuwe deadline voor de deur met betrekking tot mengsels.

Lees verder...